Herunder er der forskellige Maastricht-interviews, der kan bruges som en interviewguide, til at forstå oplevelserne omkring de forskellige emner bedre.


Siden indeholder Maastricht-interview til stemmer, syner, paranoia og en tilpasset udgave til personer med nedsat funktionsevne