Jeg tilbyder følgende og hvis det ikke passer til jeres behov, så kan vi aftale et mere tilpasset indhold


FOREDRAG:

Oplevelsen af at høre stemmer, introduktion til "Giv stemmerne mening", personlige erfaringer 

Varighed ca 1,5 time


Opstart af stemmehørergrupper, med efterfølgende sparring ift til konkrete tiltag     - Varighed ca 1,5 time


Syner - hvordan kan man arbejde med personer, der ser syner. Der kan tages udgangspunkt i konkrete eksempler

Varighed ca 2 timer


Stemmehøring og autisme

Varighed ca 1,5 timeTEMADAGE: (varighed 4-7 timer)

Giv stemmerne mening


Maastricht interview


Maastricht konstruktion (forudsætter at der før er arbejdet med interviewet)


StemmedialogUDDANNELSE: (Varighed 10-13 dage) 

Kontakt mig for yderligere informationSUPERVISION:

Kontakt mig for yderligere informaion